top of page

Ի՞նչ է նշանակում CREOPIA

Կրեոպիա (creopia) անվանումը «ստեղծագործ» (creative) և «օպիա» (opia) բառերի միակցումն է: Օպիա բառը նկարագրում է մարդու՝ աչքերի մեջ նայելու ուժգին զգացողությունը, որը կարող է լինել և մտերմիկ, և խոցող: Մենք ցանկանում ենք ֆիլմերի օգնությամբ կիսվել գաղափարներով:

bottom of page